Brännebacka
  • ToppbildH Varumärket Grästorp
  • Adventsljus med vita figurer
  • Lev din lantliga dröm i Grästorp!
  • Ulltomtar
  • Sortera i gröna påsar!
Startsida / Kommuninfo / Folkhälsa / Folkhälsoarbete lokalt

Folkhälsoarbete lokalt

Alla kommuninvånare har ett eget ansvar för sin hälsa men vi har också ett gemensamt ansvar för att främja hälsa och att skapa miljöer för att stärka det friska i samhället. I Grästorps kommun pågår ett kontinuerligt folkhälsoarbete som syftar till att stimulera friskfaktorer och minimera riskfaktorer samt att skapa förutsättningar för en hälsofrämjande livsstil.  

Folkhälsorådet

Grästorps folkhälsoråd är ett samverkansorgan mellan Västra Götalandsregionen och Grästorps kommun, med syfte att initiera och prioritera samt leda och samordna resurser för hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete. Rådet består av förtroendevalda från kommun och region samt folkhälsoplanerare. Viktiga aktörer är även Vårdecentralen och Folktandvården vilka medverkar kontinuerligt. Det folkhälsoarbete som bedrivs skall vara politiskt förankrat, tvärsektoriellt, kontinuerligt, långsiktigt och systematiskt samt ses ur ett helhetsperspektiv.

Folkhälsorådets politiker

Kent Larsson (M)  Grästorps kommun (ordf.) 
Lisbeth Walfridsson (S) Grästorps kommun
Maria Toll (C) Grästorps kommun

Jens Persson (S) hälso- och sjukvårdsnämnden, västra Skaraborg (v.ordf)
Niclas Andrén (M)  hälso- och sjukvårdsnämnden, västra Skaraborg

Tjänstemän:

Folkhälsoplanerare Mona Wesslén

Slätten möter berget
 

Målstyrning

Av de elva nationella folkhälsomålen har Folkhälsorådet valt tre områden vilka är mest angelägna att arbeta med i Grästorps kommun.

Dessa är:  

  • Barn och ungas uppväxtvillkor 
  • Goda matvanor, fysisk aktivitet och säkra livsmedel 
  • Delaktighet och inflytande i samhället 

Av dessa kommer Folkhälsorådet från och med år 2013 att lägga mer fokus på målområdet, "Goda matvanor, fysisk aktivitet samt säkra livsmedel"

Senast uppdaterad 2013-05-15

Kontakta oss


Folkhälsoplanerare
Mona Wesslén
Telefon: 0514-581 18
Mobiltelefon: 0709-16 53 84
E-post: Mona Wesslén


Ordförande i Folkhälsorådet
Kent Larsson
KSO / Kommunalråd
Telefon: 0514-581 32 (mobil anknytning)
E-post: Kent Larsson


Synpunkter
Synpunktshantering
Senast uppdaterad 2013-05-15