Topbild Welcome
  • ToppbildH Varumärket Grästorp
  • Golfspelare vid 18:e hålet
  • Lev din lantliga dröm i Grästorp!
  • Ljusfestival 1-8 oktober
  • Sortera i gröna påsar!
Startsida / Kommuninfo / Folkhälsa / Folkhälsoarbete lokalt

Folkhälsoarbete lokalt

Alla kommuninvånare har ett eget ansvar för sin hälsa men vi har också ett gemensamt ansvar för att främja hälsa och att skapa miljöer för att stärka det friska i samhället. I Grästorps kommun pågår kontinuerligt folkhälsoarbete som syftar till att förbättra medborgarnas hälsa. 

Folkhälsorådet  

 
Folkhälsorådet i Grästorp är ett samverkansorgan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg och Grästorps kommun. Folkhälsorådet har sammanträde 3-4 gånger per år. Folkhälsorådet tar fram förslag på målområden som spänner över både kommunal och regional verksamhet. Utgångspunkten skall vara befolkningsinriktat och utifrån de behovs som finns.  Rådet ska utgöra ett stöd för de verksamheter som aktivt arbetar för att förbättra hälsoläget i Grästorps kommun. Folkhälsorådet utgörs av:

Politiker

• Två ledamöter från Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östra Skaraborg
• Ordförande( KSO), vice ordförande, samt två ledamöter från Kommunstyrelsen.

Tjänstemän

• Chef för Capio vårdcentral i Grästorp
• Chef för Folktandvården i Grästorp
• Kommunchef
• Chef för Social verksamhet
• Chef för Teknisk verksamhet
• Chef för Bildningsverksamhet
• Kvalitetschef/ chef för allmän verksamhet
• Folkhälsoplanerare (Västra Götalandsregionen)
• Adjungerande verksamhetschef för Folkhälsoenheten Skarborg

 

Senast uppdaterad 2015-07-01

Kontakta oss


Folkhälsoplanerare
Mona Wesslén
Telefon: 0514-581 18
Mobiltelefon: 0709-16 53 84
E-post: Mona Wesslén


Ordförande i Folkhälsorådet
Kent Larsson
KSO / Kommunalråd
Telefon: 0514-581 32 (mobil anknytning)
E-post: Kent Larsson


Synpunkter
Synpunktshantering
Senast uppdaterad 2015-07-01