Brännebacka
  • ToppbildH Varumärket Grästorp
  • Hus på Brännebacka
  • Lev din lantliga dröm i Grästorp!
  • Sortera i gröna påsar!

Välkommen till särskoleverksamheten

Särskolan är lokalmässigt integrerad på Centralskolan.

Vi strävar efter att utveckla våra elevers självkänsla och självkännedom
samt att ge varje barn möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar.

Hur vi arbetar

Personalens viktigaste uppgift är att bedriva en undervisning som är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Vi skall ge eleverna kunskaper och erfarenheter som ger dem grunden till att leva ett så normalt liv som möjligt.

Arbetssättet skall vara sådant att eleverna på ett naturligtsätt förbereds för vuxenlivet. Det skall vara konkret och bygga upp upplevelser med alla sinnen.

Senast uppdaterad 2013-08-21

Kontakta oss

Rektor F-3

Marlene Wendt
Telefon: 0514-580 75
E-post: Marlene Wendt

Rektor 4-9

Åsa Fouganthine
Telefon: 0514-581 72
E-post: Åsa Fouganthine

Pedagogiskt ansvar
Marianne Emanuelsson
Telefon: 070-23713 60
E-post: Marianne Emanuelsson
Senast uppdaterad 2013-08-21