Topbild Welcome
  • ToppbildH Varumärket Grästorp
  • Bonnamarknad
  • Lev din lantliga dröm i Grästorp!
  • Äppelblommor
  • Sortera i gröna påsar!

Rehabilitering

Vi vänder oss till dig som bor i kommunens särskilda boenden samt är inskriven i kommunens hemsjukvård. Leg. Arbetsterapeuter och Leg.Sjukgymnaster arbetar inom Resursenhet.

Rehabilitering - för ett aktivare liv

Utgångspunkten för rehabiliteringsinsatsen är varje persons individuella behov, både ur medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Vi bedömer behov av träningsinsatser för att bibehålla och förbättra funktionsnivån utifrån de resurser som den enskilde har.

Syftet med rehabiliteringen

Vi arbetar målinriktat med aktivitets- och funktionsträning utifrån att varje individ skall kunna vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassning, information,att instruera/fortbilda patienten/vårdpersonal/anhöriga är delar för att nå detta syftet. 

Vart vänder jag mig?

Till höger under Kontakta oss hittar du telefonnummer till oss på rehabiliteringen. Till höger finner du även intressanta länkar.

Senast uppdaterad 2013-05-22

Kontakta oss

Enhetschef HSL

Jennie Sterner
Telefon: 0514-582 70
E-post: Jennie Sterner

Verksamhetschef HSL

Hans Ekensskär
Telefon: 0514-582 33
E-post: Hans Ekensskär

MAS- Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Carina Arvidsson
Telefon: 0514-581 93
E-post: Carina Arvidsson

Distriktssköterska

Telefon: 0514-580 86, 580 87, 580 89

Kväll, Natt och Helg

Tjänstgörande sjuksköterska

Sjukgymnast i kommunen

Telefon: 0514-580 18

Arbetsterapeut i kommunen

Telefon: 0514-582 82, 580 13 

Politiskt ansvar
Sociala utskottet
 
Synpunkter

Synpunktshantering

 

Länkar

Carema vårdcentral

 

 


Senast uppdaterad 2013-05-22