Topbild Welcome
  • ToppbildH Varumärket Grästorp
  • Golfspelare vid 18:e hålet
  • Lev din lantliga dröm i Grästorp!
  • Ljusfestival 1-8 oktober
  • Sortera i gröna påsar!

Rehabilitering

Vi vänder oss till dig som bor i kommunens särskilda boenden samt är inskriven i kommunens hemsjukvård. I kommunens rehabverksamhet finns tillgång till legitimerade arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter.

Rehabilitering - för ett aktivare liv

Utgångspunkten för rehabiliteringsinsatsen är varje persons individuella behov, både ur medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv. Vi bedömer behov av träningsinsatser för att bibehålla och förbättra funktionsnivån utifrån de resurser som den enskilde har.

Syftet med rehabiliteringen

Vi arbetar målinriktat med aktivitets- och funktionsträning utifrån att varje individ skall kunna vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassning, information,att instruera/fortbilda patienten/vårdpersonal/anhöriga är delar för att nå detta syftet. 

Vart vänder jag mig?

Till höger under Kontakta oss hittar du telefonnummer till oss på rehabiliteringen. Till höger finner du även intressanta länkar.

Senast uppdaterad 2015-06-17

Kontakta oss

Arbetsterapeut i kommunen

Telefon: 0514-582 82,       580 13 

Sjukgymnast/fysioterapeut i kommunen

Telefon: 0514-580 18, 581 04

Enhetschef HSL

Jennie Sterner
Telefon: 0514-582 70
E-post: Jennie Sterner

Verksamhetschef HSL

Hans Ekensskär
Telefon: 0514-582 33
E-post: Hans Ekensskär

MAS- Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Carina Arvidsson
Telefon: 0514-581 93
E-post: Carina Arvidsson

Politiskt ansvar
Sociala utskottet
 
Synpunkter

Synpunktshantering

 

Länkar

Capio vårdcentral

Västragötalandsregionen

 

 


Senast uppdaterad 2015-06-17