Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, skolläkare och psykolog.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan jobbar för att alla elever ska lyckas i skolan genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. Om du är en elev och upplever hinder i ditt lärande eller inte mår bra i skolan, så hjälper och stöttar vi dig – det är därför vi finns.

Om du är förälder och har ett barn som kan behöva hjälp eller stöd är du självklart också välkommen att kontakta oss.

I elevhälsan ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kurator, psykolog, samt läkare.

Du som elev och förälder ska snabbt och enkelt kunna få hjälp och definiera vilket behov som finns. Vi kan erbjuda ett flertal olika insatser, både individuellt som i grupp.

Elevhälsan har elevhälsomöte varje vecka där rektorerna och berörda pedagoger medverkar och dit pedagoger kan anmäla en oro kring elev eller grupp.

Samarbetspartners

Elevhälsan samarbetar till exempel med:

  • barn- och ungdomspsykiatrin
  • MVC (mödravårdcentralen)
  • BVC (barnavårdcentralen)
  • socialtjänsten
  • barnhabiliteringen
  • primärvården
  • tandvården