Dela sidan på sociala medier

Mobbning och kränkande behandling

Alla elever och vuxna ska känna sig trygga i skolan. På Lunneviskolan och Centralskolan finns trygghetsteam som arbetar för att förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Om du som elev eller förälder till ett barn upplever problem med mobbning eller kränkande behandling i skolan är du välkommen att ta kontakt med någon av oss i elevhälsan via telefon eller e-post.

Om du är elev och känner dig utsatt, prata med någon i Elevhälsan, eller någon annan vuxen du har förtroende för. Det finns hjälp att på och du ska inte behöva känna dig ensam i din situation!