Dela sidan på sociala medier

Skolkurator

Grästorps kommun har två skolkuratorer med ansvar för Lunneviskolan och Nya Centralskolan.

Kuratorerna jobbar måndag–fredag 08.00–16.30.

Vad gör en skolkurator i Grästorp?

Våra skolkuratorer arbetar framförallt med det professionella samtalet som verktyg i mötet med elever och föräldrar. De här samtalen kan handla om rådgivning, stöd vid kriser och konflikter.

De deltar kontinuerligt i elevhälsoarbetet på skolorna, bland annat genom att medverka i elevhälsomöten och elevhälsokonferenser.

Vid alla stadieövergångar jobbar skolkuratorerna med klassrumsklimatet. Om det finns behov görs det även med elever i andra årskurser. Skolkuratorerna kan också utföra observationer av enskilda elever/grupper i undervisningssituationer.

En skolkurator jobbar med att handleda och ge råd till skolverksamheten. Det handlar också om att samordna kontakter med andra myndigheter, som till exempel socialtjänst och BUP, liksom att vara en del av arbetet kring barn med rätt till särskilt stöd.

Det är skolkuratorn som ansvarar för att det görs en social utredning – om det finns behov av det.

Nätverksmöten (inventering av de resurser som finns runt eleven och familjen).

Skolkuratorerna ansvarar också för Repulse-kursernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid behov närvarar skolkuratorn på föräldramöten.

Utväg Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en myndighetssamverkan som arbetar mot våld i nära relation. Här hittar du mera information.

Du kan som förälder kontakta Guldvingens Vårdcentrals hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster när det handlar om ungas psykiska hälsa.