Dela sidan på sociala medier

Specialpedagoger

Specialpedagogerna i Grästorp arbetar för att kommunen ska bedriva ”en skola för alla”.

 

• Arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.

• Att tillsammans med pedagoger och rektor samt övrig elevhälsa skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.

• Bidrar till att skapa förutsättningar för att alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta kan ske genom observationer, handledning samt pedagogiska utredningar.

• Stöttar i arbetet med att upprätta åtgärdsprogram och i samverkan mellan skola och hem för att stödja elever och utveckla verksamhetens undervisnings – och lärandemiljöer.

• Vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för föräldrar, pedagoger samt kolleger och andra berörda yrkesutövare.

• Genomföra uppföljningar och utvärderingar samt delta i ledningen av skolans utveckling för att kunna möta behoven hos alla elever.

Stödet skapar möjlighet för att barn/ungdomar kan nå sin fulla potential.

Det finns specialpedagoger i både förskola och skola.

Vill du veta mera?

Specialpedagogiska skolmyndigheten –SPSMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyslexiförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dyskalkyli (Kognitivt centrum ”bron till bättre förståelse”)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet attentionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster