Dela sidan på sociala medier

Förskolan Ambjörnsgården

Ambjörnsgårdens förskola i Grästorp är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin.

Förskolan ligger på Trädgårdsvägen 86 och här finns tre åldershomogena hemvister/avdelningar:

Nyfiken – för 1-2-åringarna.

Upptäcka – för 3-4-åringarna.

Utforska – för de äldsta barnen.

Att ha åldershomogena grupper innebär att pedagogerna kan anpassa miljön så att det stimulerar barnen till självständighet, utmaning och kreativitet.

På Ambjörnsgårdens förskola finns det plats för 78 barn och här arbetar 14 pedagoger. Bland annat finns här en ateljerista och en bild- och kulturpedagog, vars uppdrag är att inspirera och utveckla verksamhetens inspiration från Reggio Emilia-filosofin liksom att arbeta med de estetiska lärprocesserna tillsammans med barnen.

Den här förskolan erbjuder en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, kreativitet och lek. Barnens intressen fångas upp genom olika projekt som tar tillvara på nyfikenheten och som birar till utveckling, mångfald olika uttryckssätt och reflektion.

Samarbete och relationer med andra är en viktig hörnsten i Ambjörnsgårdens arbete. Vi lever alla i ett samhälle, i ett sammanhang med andra människor och miljöer och ett demokratiskt förhållningssätt bygger på respekt, hänsyn och att lära sig tillsammans med andra i en föränderlig värld.

I förskolan ska barnen få uppleva och utveckla matematik, teknik, naturvetenskap, språk och kommunikation, liksom sociala färdigheter och kroppens rörelse och fysisk aktivitet. Vår utegård erbjuder kreativ utelek och möjlighet till olika former av fysisk aktivitet. Våra yngsta barn sover även ute året om.

Läs mer om Reggio Emilia-filosofinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster