Dela sidan på sociala medier

Fritidsverksamhet

I Grästorp finns det fritidshem på Lunneviskolan. Det finns också ett fritidshem för barn mellan 10-12 år belägen på Nya Centralskolan.

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier när behov finns före och efter skoltid.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vad gör vi på fritids?

Verksamheten ska ta till vara elevernas lust att lära. Fritidshemmet arbetar utifrån läroplanen och bör ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid.

Eleverna får också träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.

Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

I Grästorp ingår fritidshemmens pedagogik och aktiviteter även i samlad skoldag.

Ansökan om plats sker via e-tjänst och uppsägning sker via blankettPDF.

Här kan du ta del av tillämpningsreglerna för förskola-fritidshem.PDF

Nya tillämpningsregler från 1/2 2019