Dela sidan på sociala medier

Lunneviskolans fritidshem

På Lunneviskolans fritidshem på Lunneviområdet i Grästorp finns fyra grupper som är knutna till respektive årskurs

För elever som har behov av tillsyn endast på lovdagar finns lovfritids - detta innefattar tillsyn vid alla kortare lov och lovdagar. Avgift för elever som endast behöver fritidshem på lovdagar tas ut på samma sätt som för föräldralediga/arbetslösa som önskar förskola på alla lovdagar. Det vill säga att föräldrarna faktureras kostnader för tre månade under ett år. Betalningen sker för månaderna juni, juli och augusti. Skulle föräldrarna ha behov av fritidshem för sitt skolbarn utöver lovdagar så kommer ordinarie regelsystem att träda in och gälla. Det vill säga att man kommer att faktureras kostnader för platsen varje månad. För lovtillsyn gäller att man meddelar sitt behov av tillsyn senast 14 dagar innan aktuellt tillfälle. Anmälan om lovtillsyn sker på blankett.PDF

Tre dagar varje termin håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan grupper, information om detta lämnas via edWise lärportal.