Dela sidan på sociala medier

Nya Centralskolans fritidshem

Fritidshemmets verksamhet finns i Nya Centralskolans lokaler med ingång från matsalen.

Målet med den här verksamheten är att barnen ska lära sig att ta eget ansvar och fatta egna beslut, för att senare klara sig utan barnomsorg. Personalen arbetar gemensamt med att få varje barn att utvecklas efter sin förmåga

Tre dagar varje termin håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan grupper, information om detta lämnas via edWise lärportal. 

Lovfritids - innefattar tillsyn vid alla kortare lov och lovdagar. Avgift för elever som endast behöver fritidshem på lovdagar tas ut på samma sätt som för föräldralediga/arbetslösa som önskar förskola på alla lovdagar. Det vill säga att föräldrarna faktureras kostnader för tre månade under ett år. Betalningen sker för månaderna juni-augusti. Skulle föräldrarna ha behov av fritidshem/barnomsorg för sitt skolbarn utöver lovdagar så kommer ordinarie regelsystem att träda in och gälla. Det vill säga att man kommer att faktureras kostnader för platsen varje månad. För lovtillsyn gäller att man meddelar sitt behov av tillsyn senast 14 dagar innan aktuellt tillsynsbehov. Anmälan om lovtillsyn sker på blankettPDF.

Barn som är inskrivna på Fritidshemmet lämnas enligt schema (via e-tjänst i lärportal). Närvaron följs upp och vid frånvaro kontaktas alltid vårdnadshavare.

Öppettider

Skoldagar kl. 06.00-09.00 samt efter skoldagens slut -18.00

Lov och studiedagar kl. 06.00-18.00

Måltider

Frukost serveras kl. 08.00 och mellanmål serveras från 14.30