Dela sidan på sociala medier

Lediga tomter

I Grästorp kan du köpa tomter med centralt och samtidigt naturnära läge till ett mycket förmånligt pris.

Om du är intresserad av att köpa en tomt ringer du 0514-581 41.

Karta över Grästorp med placering av områdena Brännebacka och Skogsgläntan.PDF

Brännebacka

Priset för tomterna på Brännebacka är 199 000 kronor inklusive vatten- och avloppsanslutning.

Arbetet med 12 nya tomter på etapp två pågår för fullt och intresse för att köpa är stort. Intresseanmälan finns på de få tomter som är kvar men de är inte sålda så ta gärna kontakt enligt ovan för diskussion. 
Bildenöppnas i nytt fönster uppdateras vid förändring så det är här du kan se vilka tomter som är lediga.

Uppdatering 2017-11-08: På Brännebacka är alla tomter slutsålda.

Brännebacka november 2016 tomter grästorps kommun

Skogsgläntan

Priset för tomterna i Skogsgläntan är 100 kronor per kvadratmeter exklusive anslutningsavgifter för vatten och avlopp. Kartan visar något fler hus än vad som finns på Skogsgläntan idag men fler kontrakt är skrivna och bygglovsansökningar på väg.

Uppdatering 2018-01-03: På Skogsgläntan är alla tomter slutsålda.

Se bild på vilka lediga tomter som finns på Skogsgläntanöppnas i nytt fönster

 

Nya priser från och med 2018-01-01

Enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-10-19, § 63 kommer tomtpriserna höjas från 100 kr/kvm till 140 kr/kvm (exklusive vatten- och avloppsanslutning).

Video – så är det att bo i Grästorp