Dela sidan på sociala medier

Tobak

Det finns många regler som omger tobaksanvändning, som rökning och snusning. Här hittar du mer information om hur tillsynen ser ut i Grästorp.

Det är den sociala verksamheten som har ansvar för att kontrollera så att de krav som ställs i tobakslagen uppfylls av verksamhetsutövaren. Detta innebär bland annat kontroll av produkters förvaring, märkning och skyltning om 18 års gräns.

Rökförbud i offentliga lokaler

Det är förbjudet att röka i offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. Särskilda rökrum får installeras men i dessa rum får ingen mat eller dryck serveras. Rökrummen ska vara placerade så att ingen gäst ska behöva passera genom dessa rum.

Anmälan om försäljning

Den som vill börjar sälja tobaksvaror till konsumenter skall anmäla detta till social verksamhetPDF innan försäljningen påbörjas.

Skicka blanketten till:

Grästorps kommun
Social verksamhet
Björn Claesson
467 80 GRÄSTORP