Dela sidan på sociala medier

Livsmedel

Offentlig livsmedelskontroll har två syften. Dels att kontrollera att enbart säkra livsmedel når konsumenterna, dels att livsmedel märks och presenteras på ett sådant sätt att konsumenten inte blir vilseledd.

Tillsyn

Offentlig livsmedelskontroll utövas främst genom föranmälda besök – revision och oanmälda besök. Dessutom kan kontroll genomföras genom provtagning av livsmedel.

Regler för yrkesmässig livsmedelshantering och kontroll av livsmedel finns dels i svensk lagstiftning - Livsmedelslag, livsmedelsförordning och Livsmedelsverkets föreskrifter, dels i EU-gemensam lagstiftning - EG-förordningar, EG-beslut och EG- direktiv.

Läs mer om livsmedelstillsyn på Livsmedelsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ny livsmedelslokal

Kontakta Miljö- och Hälsa i god tid innan du tänker starta en ny verksamhet.

Regler hittar du på Livsmedelsverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En ny lokal för livsmedelshantering bör granskas av en livsmedelsinspektör redan på ritningsstadiet. Beroende på verksamhetens art och omfattning ska den antingen registreras eller godkännas. Om verksamheten ska godkännas får lokalen inte tas i bruk förrän den besiktigats och godkänts av miljö- och byggnämnden.

Ändringar i verksamheten

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att informera Miljö och hälsa om betydande ändringar i verksamheten. Exempelvis om verksamheten ändrar inriktning och omfattning, ska detta anmälas.

Ägarbyte

Ny företagare betyder nytt godkännande. Vid ägarbyte skall anläggning som är godkänd prövas för nytt godkännande innan verksamheten får påbörjas. När en anläggning är registrerad skall livsmedelsföretagaren anmäla ägarbytet till Miljö - Hälsa.

Åtgärder vid bristande efterlevnad

Avvikelser som konstateras vid kontroll av en livsmedelsanläggning och som inte åtgärdas av livsmedelsföretagaren kan innebära inskränkningar i verksamheten eller att miljö- och byggnämnden återkallar godkännandet.