Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lärkfalken 9 går nu för antagande

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Allmänna utskottet har den 7 maj 2018 godkänt rubricerad detaljplan för antagandeprövning.

Lärkfalken 9

28 trygghetslägenheter planeras byggas på Lärkfalken 9.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för
trygghetsboende med plats för 28 lägenheter. Planen innehåller även ytor för entrétorg, grönytor, och parkering mm. Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden den 1 – 26 februari, och var den 9 – 24 april 2018 utställd för granskning. Inkomna skrivelser under samråds- och granskningstiden
har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande (nedan) där också utförda justeringar av planhandlingarna framgår.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ned på denna sida samt går under kontorstid att ta del av i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28.

Grästorps kommunstyrelse och kommunfullmäktige kommer att pröva planen för ett antagande den 23 maj respektive den 11 juni 2018.

Efter antagandet kommer de som berörs av detaljplanen (s.k. sakägare), men som inte fått framförda synpunkter tillgodosedda, att underrättas och ges möjlighet att överklaga kommunfullmäktiges beslut till Mark- och miljödomstolen.