Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lärkfalken 9 klar för samråd

Vid Lärkfalken 9 planeras föreslås ett trygghetsboende om 28 lägenheter att byggas.

Lärkfalken 9 rivs. Istället planeras ett trygghetsboende om 28 lägenheter att byggas.

Detaljplanen för fastigheten Lärkfalken 9 i Grästorps tätort är nu klar för samråd. Det finns möjlighet att ge synpunkter på förslaget under samrådstiden från den 2 – 26 februari 2018.

Lärkfalken 9

Kommunägda fastigheten Lärkfalken 9 (Gröna huset) planeras att rivas. Arbetet med en ny detaljplan har påbörjats.

-Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för trygghetsboende med plats för 28 lägenheter. Planen innehåller även ytor för entrétorg, grönytor och parkering bland annat, säger Marie-Anne Eriksson, planarkitekt, som är ansvarig för att ta fram detaljplanen.

Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Kommunstyrelsen godkände detaljplanen för samråd den 31 januari 2018.

Planhandlingar och utredningar finns nedan att ladda ned samt går att ta del av i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28, under kontorstid.

Skriftliga synpunkter skickas senast den 26 februari 2018 till:

Grästorps kommun, Allmän verksamhet, 467 80 Grästorp eller via mail kommun@grastorp.se.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Det befintliga huset på tomten som idag går under namnet "gröna huset" planeras att rivas för att ge plats åt de 28 trygghetsboendena.


Kommunstyrelsen gav ett positivt planbesked för att ta fram detaljplanen i april 2016. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan, där ett ökat bostadsbyggande och trygghetsboende finns med bland kommunens prioriterade mål.

I samband med detaljplanens framtagande kommer grannar och andra berörda få information och ges möjlighet att komma med synpunkter. Information kommer också att ges kontinuerligt på kommunens hemsida. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för trygghetsboende med plats för cirka 28 lägenheter. Planen innehåller även ytor för entrétorg, grönytor, och parkering med mera. Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Kommunstyrelsen gav ett positivt planbesked för att ta fram detaljplanen i april 2016. Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan, där ett ökat bostadsbyggande och trygghetsboende finns med bland kommunens prioriterade mål.

För att säkerställa markens lämplighet och detaljplanens genomförande kommer bland annat en geoteknisk utredning att utföras. Detta innebär att markborrningar ska utföras på tomten.

I samband med detaljplanens framtagande kommer grannar och andra berörda få information och ges möjlighet att komma med synpunkter. Information kommer också att ges kontinuerligt på kommunens hemsida. Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 2018.