Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Lärkfalken 9

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Illustration av planerat trygghetsboende vid Lärkfalken 9.

Lärkfalken 9

28 trygghetslägenheter planeras byggas på Lärkfalken 9.

Sedan Kommunfullmäktige antog detaljplanen den 11 juni 2018 har planen överklagats till Mark- och miljödomstolen. Handlingarna skickades in till domstolen den 23 juli och kommer
att behandlas under hösten.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att uppföra två byggnader i tre våningar för trygghetsboende med plats för 28 lägenheter. Planen innehåller även ytor för bland annat entrétorg, grönytor och parkering. Byggherre är den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga Hem i Grästorp som är ett samarbete mellan Grästorps kommun och Riksbyggen.

Detaljplanen har varit på samråd under perioden 1 – 26 februari, och var 9 – 24 april 2018 utställd för granskning. Inkomna skrivelser under samråds- och granskningstiden har sammanfattats och bemöts i ett granskningsutlåtande där också utförda justeringar
av planhandlingarna framgår.

Planhandlingar och utredningar finns att ladda ner: