Dela sidan på sociala medier

Serveringstillstånd

Serveringstillstånd ges av kommunen. Det är också Grästorps kommun som tillsammans med polisen är tillsynsmyndighet med uppgift att se till att lagen efterlevs.

Social verksamhet i Grästorps kommun ansvarar för tillståndsfrågor och tillsyn avseende servering av alkohol i befintliga och nyetablerade restaurangverksamheter. I genomförandet av arbetet samarbetar Grästorps kommun med kommunerna i närområdet.

Alkohollagen

Alkohollagen reglerar servering av och detaljhandel med alkoholdrycker. Även samhällets tillsyn över att lagen efterlevs regleras i lagen. Statens folkhälsomyndighet är den centrala tillsynsmyndigheten.

Syftet med reglerna är att begränsa den alkoholkonsumtion som kan vara skadlig, till exempel berusningsdrickande, allt för tidig alkoholdebut och andra mindre bra företeelser, som exempelvis ordningsstörningar.

Försäljning och servering av alkoholdrycker ska skötas på ett sådant sätt att skador i möjligaste mån förhindras.

Så ansöker du om serveringstillstånd

Serveringstillstånd handläggs gemensamt i ett antal kommuner av vilken Grästorp är en.

Alla kommuner har en gemensam sida med information, formulär och inloggning till digital ansökan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du frågor? Kontakta
Björn Claesson 0510-77 10 19

bjorn.claesson@lidkoping.se