Dela sidan på sociala medier

EU-stöd till förstudie av aktivitetscentrum med skidtunnel

I maj 2017 beviljades Grästorps kommun 385.354 kronor till en förstudie av ett aktivitetscenter med inomhusskidanläggning i Grästorp. Projektpengarna betalades ut av Leader.

EU-pengar beviljade kring en förstudie kring en skidtunnel i Grästorp.

Anders "höna" Johansson och Kent Larsson (M) vill se ett aktivitetscentrum med skidtunnel i Grästorp i framtiden.

LAG som är beslutande organ åt Leader (Landsbygdsutveckling) fattade fredag 19 maj beslut om att prioritera Grästorps kommuns projektansökan. Formellt beslut fattas av Jordbruksverket inom 90 dagar. Tanken är att aktivitetscentret i anslutning till
inomhusskidanläggningen ska erbjuda flera olika spontanaktiviteter både inom-
och utomhus året runt. Spontanidrott är viktigt för att höja livskvalitet och
folkhälsan.

Förstudie

Förstudien innebär bland annat att kartlägga och
undersöka om efterfrågan av en sådan anläggning finns och hur den i så fall
kan genomföras på bästa sätt. En stor del av förstudien går ut på att kommunen
tillsammans med experter, invånare, föreningar och företag ska ta fram bra
idéer och förslag så att en anläggning, om den sen byggs, blir så bra och
tilltalande som möjligt för många målgrupper.

"Höna" bakom idé till skidtunnel

Idén till inomhusskidanläggning kommer från Grästorpsbon Anders
"Höna" Johansson.  Anders är elitidrottare och
driver företaget AJ Skogsentreprenad AB. Idén att kombinera en
inomhusskidanläggning med ett aktivitetscenter för spontanaktiviteter inom- och
utomhus kommer bland annat från Mona Wesslén som är folkhälsostrateg i
Grästorps kommun. Tillsammans med dåvarande EU-samordnaren Victoria Hallqvist skrev de ansökan tillsammans.

Mona wesslen är projektledare för förstudien och kommer
att leda och samordna arbetet samt ansvara för uppföljning till LEADER. En
projektgrupp är tillsatt som kommer att arbeta aktivt med att samla in de uppgifter som behövs. På det stora hela kommer en affärsplan att behöva tas fram för att ge en realistisk bild av förutsättningarna för att bygga och driva en så stor anläggning.

Enligt tidsplanen skall en presentation av en affärsidé/underlag finnas klar till årsskiftet 2017/2018.

”Klicka här för att komma till EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Grästorps kommun beviljades EU-medel till en förstudie av en skidtunnel.

Grästorps kommun beviljades våren 2017 EU-medel på totalt 385.354 kronor.