Dela sidan på sociala medier

Kommunens styrande dokument

I Grästorps kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag och vad som gäller för allmänheten.

Dessa dokument kompletterar de lagar som riksdagen har bestämt.

Författningssamling, föreskrift, förordning, reglemente, plan, policy, riktlinje är olika benämningar på dokument som vi samlat här.

Dokument som ofta efterfrågas

På den här sidan finns några utvalda dokument som kan vara av särskilt intresse för kommuninnevånarna.

För att se alla regler och bestämmelser upprättade av kommunen hänvisar vi även till sidan med kommunens samtliga styrande dokument.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter innehåller information om avgifter för kommunens tillsynsarbete men också för barnomsorg, vatten- och avlopp, sophämtning, med mera.

Regler för ordning och trivsel

Lokala ordningsföreskrifterPDF handlar om var hundar får vara, krav på tillstånd vid arbete som orsakar störande buller, fyrverkerier, affischering, begränsning av förtäring av alkohol på offentlig plats, med mera. Kartbilaga.PDF

Lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF handlar om djurhållning, tomgångskörning, eldning, spridning av gödsel m m.

RenhållningsordningenPDF beskriver hur hushållsavfall ska sorteras. Både av enskilda hushåll och av kommunen.

Sortering för företagarePDF är riktlinjer för företag vid sortering av avfall, Återvinningscentralen Forshall

AvfallsplanenPDF beskriver Grästorps kommuns förutsättningar, planering och målsättning.

ABVAPDF är Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

Lokala föreskrifter för gaturenhållningPDF beskriver vad fastighetsinnehavare behöver känna till angående t ex snöröjning, växtlighet och nedskräpning.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF.