Dela sidan på sociala medier

Bokslut


Årets resultat blev ett överskott med +5,1 mkr mot budget och ett totalt resultat på + 13,1 mkr.

Genom det positiva resultatet uppfyllde kommunen med god marginal kommunallagens krav.