Dela sidan på sociala medier

Bokslut


Årets resultat blev ett överskott med +0,4 mkr mot budget och ett totalt resultat på + 6,4 mkr.

Genom det positiva resultatet uppfyllde kommunen med god marginal kommunallagens krav.