Dela sidan på sociala medier

Budget

Budgetprocessen i Grästorps kommun pågår under nästan hela året, från mars till november.

Under perioden mars till maj tas underlag fram för verksamhetsomfattning och budgetramar.

Under perioden maj till september utarbetas detaljerade budgetar fram på förvaltningarna för beslut i respektive nämnd samt att anpassning av verksamheter påbörjas till beslutade budgetnivåer.

Från september och framåt sker avstämning och beräkningar uppdateras till aktuella förutsättningar.

Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om budgeten vid novembermötet.

Här kan du se tidplanen för budget 2018, plan 2019-2020.PDF

Budgetramar

Budgetramarna för 2018 beslutades av kommunfullmäktige den 12 juni 2017.

Här kan du se vilka ekonomiska ramar verksamheterna har till sitt förfogande för att planera sin verksamhet inför kommande år.

Verksamheternas budgetramar 2018PDF

Totalt planerar kommunen att investera för 68,0 mkr 2018. 49,2 mkr 2019 och 28,0 mkr 2020.

Totalt planeras investeringar på 145,2 mkr för perioden 2018-2020.

Fördelningen på enskilda projekt kommer att ske under hösten 2017.

Hur kommunens samlade ekonomi påverkas av de beslutade budgetramarna framgår i resultatbudgeten och finansieringsbudgeten.PDF

Beslutad budget

För 2018 har kommunfullmäktige beslutat om följande budget.

Kommunfullmäktige fastställde budgeten för 2018 den 27 november 2017.

Budget 2018, verksamheternaPDF

Budget 2018, kommuntotalPDF

Här redovisas vilka investeringsprojekt som planeras för perioden 2018 - 2020.PDF

Verksamhetsplan

Läs Grästorps kommuns verksamhetsplan för 2018-2020.PDF

Vill du ha ett eget exemplar av verksamhetsplanen?
Kontakta Ingalill Fransson, telefon: 0514-58 122.

Budgetuppföljning sker varje månad och presenteras löpande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige får en ekonomisk uppföljning varje tertial.

Se nedan den senaste budgetuppföljningen som är för januari -oktober 2018.

Uppföljning och prognos av kommunens verksamheterPDF

Uppföljning och prognos för hela kommunenPDF