Dela sidan på sociala medier

Ekonomienheten

Ekonomienheten i Grästorps kommun jobbar med all typ av ekonomisk verksamhet.Här hittar du mer information och kontaktuppgifter.

Enheten arbetar med:

 • övergripande budget- och redovisningsfrågor
 • ekonomistyrning
 • planering och uppföljning
 • finansiering
 • årsredovisning
 • utredningar
 • ekonomisk statistik
 • löpande redovisning, bokslut, ansvar för ekonomisystemet, momsfrågor
 • leverantörsfakturor, kundfakturor, dagbokföring, betalningsbevakning.
 • stiftelsefonder, debitering av va- och sophämtningsavgifter, interna budgetfrågor, fastighets- och anläggningsregister
 • handläggning av bostadsanpassning och bostadsanpassningsbidrag
 • kommunens försäkringar

Försäkringar för kommunens verksamhetsområden

Samtliga kommunala verksamhetsområden omfattas av försäkringar.

Följande huvudområden finns:

 • Kommunförsäkring
 • Motorfordonsförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring

Kommunen anlitar en så kallad försäkringsmäklare. Mäklarens uppgifter är att vara en länk mellan kommunen och våra försäkringsgivare, bistå kommunen med upphandling av försäkring, sköta skadereglering, informera kommunens personal i försäkringsfrågor samt bistå kommunen i riskhanteringsarbetet.

Mäklaren upphandlar motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring.