Dela sidan på sociala medier

Försäkringar

Samtliga kommunala verksamhetsområden omfattas av försäkringar.

Följande huvudområden finns:

  • Kommunförsäkring
  • Motorfordonsförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring

Kommunen anlitar en så kallad försäkringsmäklare. Mäklarens uppgifter är att vara en länk mellan kommunen och våra försäkringsgivare, bistå kommunen med upphandling av försäkring, sköta skadereglering, informera kommunens personal i försäkringsfrågor samt bistå kommunen i riskhanteringsarbetet.

Mäklaren upphandlar motorfordonsförsäkring och olycksfallsförsäkring.