Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Grästorp har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämnderna och utskottens verksamheter.

Här hittar du Samtliga verksamhetschefer i kommunen är anställda av kommunstyrelsen.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Dessutom har komunstyrelsen ansvar för övergripande planering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering och redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet, inköpsadministration och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Sammanträdestider 2018

31 januari
7 mars
4 april
23 maj
13 juni

29 augusti
26 september
17 oktober
7 november
5 december 

Här hittar du en komplett sammanträdesplan

Kallelser och protokoll

Samtliga kallelser och protokoll till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grästorps kommun förbehåller sig rätten att låta bli att publicera uppgifter som riskerar att bryta mot personuppgifts- eller sekretessbestämmelser.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 2015-2018 

Kent Larsson (M)
KSO och kommunalråd

Ås Solbacka 2, 467 92 Grästorp
Telefon bostad: 0514-105 98
Telefon arbete: 0514-581 32
Mobiltelefon: 0708-86 99 50
E-post: Kent Larsson

Tobias Leverin (C)
vice KSO

Flo Stora Gertorp 1
467 96 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-33-99-90
E-post: Tobias Leverin

Jens Persson (S)
Andre vice KSO samt oppositionsråd

Badgatan 106
467 30 Grästorp
Telefon bostad: 0514-106 72
Mobiltelefon: 0762-41 71 91
E-post: Jens Persson

Thomas Johansson (M)


 

 

Eva Tengeland (M)

Kolsbogården 20
467 91 Grästorp
Mobiltelefon: 0768-48 60 23
E-post: Eva Tengeland
 

Kent Hansson (M)

Smedgatan 1
467 40 Grästorp
Mobiltelefon: 0707-99 82 08
E-post: Kent Hansson

Maria Toll (C)

Särestad Rudberga 13
467 91 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-03 12 22
E-post: Maria Toll

Svante Classon (C)

Tengene Tingstaden 2
467 92 Grästorp
Mobiltelefon: 0706-36 37 68
E-post: Svante Classon

Dag Hardyson (L)

Bollvägen 4
467 35 Grästorp
Mobiltelefon: 0707-34 30 35
E-post: Dag Hardyson

Vit bild för vakanta platser i KF och KS

Elisabeth Hansson Ohlsson (S)


Kristina Eriksson (S)

Bokvägen 22
467 32 Grästorp
Mobiltelefon: 0702-08 72 06
E-post: Kristina Eriksson

Göran Enström (S)

Målaregatan 4
467 40 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-17 21 14
E-post: Göran Enström

Magnus Harjapää (SD)

Håle Anneberg 1
467 94 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-82 10 40
E-post: Magnus Harjapää

 

Ersättare i kommunstyrelsen

Michael Ruud (M)

Karin Vulkan (M)

Monia Persson (M)

Henrik Svensson (M)

Johanna Ekekrantz (C)

Madeleine Vinberg (C)

Rose-Marie Edvardsson (C)

Per Götell (L)

Emma Andersson (S)

Gill Hofling (S)

Tore Emanuelsson (S)

Anders Ehrnbecker (S)

Riona Hansson (SD)