Dela sidan på sociala medier

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Grästorp har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämnderna och utskottens verksamheter.

Här hittar du Samtliga verksamhetschefer i kommunen är anställda av kommunstyrelsen.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda.

Dessutom har komunstyrelsen ansvar för övergripande planering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering och redovisning, organisationsutveckling, informationsverksamhet, inköpsadministration och kollektivtrafik.

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 13 ersättare.

Sammanträdestider 2019

9 januari
6 februari
10 april
29 maj
19 juni

4 september
2 oktober
13 november
4 december 

Här hittar du en komplett sammanträdesplan

Kallelser och protokoll

Samtliga kallelser och protokoll till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och miljö- och byggnämnden hittar du här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grästorps kommun förbehåller sig rätten att låta bli att publicera uppgifter som riskerar att bryta mot personuppgifts- eller sekretessbestämmelser.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter 2019-2020 

Kent Larsson (M)

Ordförande

 

 

Tobias Leverin (C)

Förste vice ordförande

 

 

Petter Johannson (S)

Andre vice ordförande

 

 

Kent Hansson (M)


 

 

Eva Tengeland (M)

 

 

 

 

Thomas Johansson (M)

 

 

 

Robert Fransson

Robert Fransson (M)

 

 


 

Maria Toll (C) 

 

Svante Classon (C)

 

 

  

Göran Enström (S) 

 

Elisabeth Hansson-Ohlsson

Elisabeth Hansson Ohlsson (S)

 

 Magnus Harjapää (SD) 

 

Linda Fridlund (SD) 

 

 

Ersättare i kommunstyrelsen

Annica Johansson (M)
Henrik Svensson (M)
Leo Torpenberg (M)
Fredrik Johansson (M)
Olivia Larsson (KD)
Madeleine Vinberg (C)
Nicklas Toll (C)
Johanna Ekekrantz (C)
Jonas Blomster (MP)
Kristina Eriksson (S)
Tore Emanuelsson (S)
Sven-Olof Bergqvist (SD)
Riona Hansson (SD)