Dela sidan på sociala medier

Överförmyndarnämnden

Här hittar du ledamöterna som sitter i överförmyndarnämnden i Grästorp 2015-2018.

Fattar beslut i ärenden som rör överförmyndarens verksamhet i ärenden som inte kan delegeras till överförmyndaren.

Det är länsstyrelsen som utövar tillsyn av överförmyndarorganisationen i Grästorp.

Läs mer om överförmyndare i Grästorp

Kommunfullmäktige har utsetts följande ledamöter:

Ordförande
Kent Larsson (M)
Ås Solbacka 2
467 92 Grästorp
Telefon arbete: 0514-581 32
Mobiltelefon: 0708-86 99 50
E-post: Kent Larsson

Ledamot
Tobias Leverin (C)
Flo Stora Gertorp 1
467 96 Grästorp
Mobiltelefon: 0703-33 99 90
E-post: Tobias Leverin

Ledamot
Jens Persson (S)
Badgatan 106
467 30 Grästorp
Mobiltelefon: 0762-41 71 91
E-post: Jens Persson