Dela sidan på sociala medier

Räddningsnämnden

Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Lidköpings, Varas, Essungas och Grästorps kommuner.

Nämnden svarar för förebyggande brandskydd, brandskyddsutbildning av allmänheten och företag samt operativ räddningstjänst.

Visionen är färre olyckor, mindre konsekvenser, bättre omhändertagande.

Nämnden består av ledamöter från samtliga medlemskommuner. Nämnden sammanträder normalt fyra gånger om året.

Räddningsnämndens ledamöter

Ordförande
Ulla Andersson (s), Lidköping

1:e vice ordförande
Stefan Westergren (s), Vara

2:e vice ordförande
Kent Hansson (m), Grästorp

Ledamot
Daniel Andersson (m), Essunga

Ledamot
Klas-Arne Karlqvis (s), Lidköping

Ledamot
Enar Svensson (c), Lidköping

Ledamot
Lars Gezelius (m), Vara

Ersättare
Arne Svan (s , )Lidköping

Ersättare
Lisa Happe (s), Lidköping

Ersättare
EBo Malmborg (kd), Lidköping

Ersättare
Elof Jonsson (c), Vara

Ersättare
Lennart Haglund (m), Vara

Ersättare
Torbjörn Walthersson (s ), Grästorp

Ersättare
Niclas Johansson (s), Essunga