Dela sidan på sociala medier

Allmänna utskottet

Det allmänna utskottet i Grästorp har hand om frågor som rör den allmänna verksamheten i kommunen.

Allmän verksamhet, som finns i Kommunens Hus, arbetar kommunövergripande med kommunens olika verksamheter, politisk organisation, samhällsplanering, folkhälsa, färdtjänst, kommunala beslut med mera.

Den tekniska verksamheten, som till exempel har hand om gator, renhållning, vatten, avlopp och byggnader, hör också till allmänna utskottet.

Även personalfrågor och sådant som rör pensionsfrågor tas upp i det allmänna utskottet.

 

Ordinarie ledamöter i allmänna utskottet 2015-2018

Ordförande
Kent Larsson (M)
Ås Solbacka 2
467 92 Grästorp
Telefon: 0708-86 99 50
E-post: Kent Larsson

Vice ordförande
Göran Enström (S)
Målaregatan 4
467 40 Grästorp
Telefon: 0703-17 21 14
E-post: Göran Enström

Ledamot
Dag Hardyson (L)
Bollvägen 4
467 35 Grästorp
Telefon: 0707-34 30 35
E-post: Dag Hardyson

Ledamot
Kent Hansson (M)
Smedgatan 1
467 40 Grästorp
Telefon: 0707-99 82 08
E-post: Kent Hansson

Ledamot
Maria Toll (C)
Särestad Rudberga 13
467 91 Grästorp
Telefon: 0703-03 12 22
E-post: Maria Toll

Ledamot
Svante Classon (C)
Tengene Tingstaden 2
467 92 Grästorp
Telefon: 0706-36 37 68
E-post: Svante Classon

Ledamot
Jens Persson (S)
Badgatan 106
467 30 Grästorp
Telefon: 0762-41 71 91
E-post: Jens Persson

Ersättare i Allmänna utskottet

Karin Vulkan (M)
Tobias Leverin (C)
Tore Emanuelsson (S)