Dela sidan på sociala medier

Anslagstavla

anslagstavla för kungörelser och protokoll.

Här kommer du från den 1 januari 2018 hitta Grästorps kommuns officiella anslagstavla. På anslagstavlan anslås tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i rådhuset.

Kommunfullmäktiges sammanträden:

 

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information:

Detaljplanen för fastigheten Lärkfalken 9 klar för samråd.


Sammanträdestider, kallelser och beslutsunderlag:

Protokoll

 

 

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till länsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.