Dela sidan på sociala medier

Hanterade synpunkter 2019

Här kan du läsa inkomna synpunkter och svar från kommunen från 2018.

Grästorps kommun svarar på synpunkterna inom 14 dagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Synpunkt

Svar

Inkom datum

Vad har du för synpunkt?

Bad brygga önskas för såväl vinterbad som sommarbad. Vid Nossan, vid 47:an
finns en jättefin plats för att bygga en badbrygga. Solen lyser in så fint där,
en i mina ögon outnyttjad vacker plats. Tänk om man kunde bygga en stabil och
väl underhållen brygga som nyttjas såväl sommartid som vintertid. Nossan är
väldigt vacker där. Tänk tanken att kunna erbjuda vinterbadare en plats där
mitt i byn! Undrar intresserat om det finns några som helst planer på att bygga
en brygga där?

Tack för din synpunkt!

Grästorps kommun har i
översiktsplanen pekat ut lämplig plats i Nossan för byggnation av bryggor och
badplats.

När kommunen har för avsikt att
ansöka om strandskyddsdispens är i dagsläget inte klart.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190217

I början av 2015 meddelade vi att vi var intresserade av följa utvecklingen av som skall hända i korsningen Södergatan och Östergatan samt hur trafikomläggningen skulle påverka oss. Vi fick svar om att vi skulle
hållas informerade. Vi har ännu inte fått någon information.

Hej!

Tack för din synpunkt! Arbetet har precis startat och förväntas pågå fram till
år 2023. När det kommer information från trafikverket om hur det ska se ut
eller kan tänkas bli, får kommunen tillsammans med trafikverket skapa en
informationskanal.

Förhoppningsvis kommer det att finnas information under
våren 2019 att ta del av.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190214

Tack för beskrivningen av Grästorp. Det finns mycket som
är bra här tex de många föreningarna och idrottsanläggningen vid Lunnevi är fantastisk. Men jag fick tyvärr ej svar på mina frågor, så jag försöker igen. -1. Förstår ej ”de som bestämmer” hur viktig DEN FRIA LEKEN är för barnen? Jag menar när barnen spontant och utan vuxet planerande samlas för att leka. Fasta tider och vuxet organiserande är inte särskilt
stimulerande för tex fantasin. Dessutom har väl det med familjens ekonomi och föräldratid att göra. -2. ÄR DET INTE ETT SVEK MOT BARNEN?  Man tar bort eller rejält förminskar ett av de få helt BILFRIA
grönområden i Grästorp där barnen på egen hand kan spela fotboll eller leka annat som kräver stora ytor.Det är väl inte så att man kan ta sin fotboll och bege sig till en av Lunnevis gräsplaner och spela en stund, när man har tid och lust? Även om vi i Grästorp ska tänka Digitalisering måste vi väl fortfarande förstå att ju mer barnen rör på sig desto bättre är det?  Förra hösten kom en skrämmande rapport om hur lite barnen i Sverige rör på sig. I slutet av oktober i år kom ytterligare en rapport. Denna gång ftån Göteborgs universitet och Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson skriver i september i åri en motion om problemet med kommunernas ogenomtänkta
förtätning av samhällen. Han skriver ” Folkhälsobomben tickar”

Hej!

Tack för din synpunk! Jag ska försöka mig på att utveckla mitt föregående svar.

Dels så tänker jag att det absolut finns möjlighet att
påverka vårt arbete i samband med att en ny översiktsplan tas fram. Detta gjordes sist gång under 2016 och dokumentet fastställdes i slutet av året. Innan fastställandet fanns möjligheten för alla kommuninvånare att vara med och tycka till om innehållet. Översiktplanen ställdes ut och beslut fattades på kommunfullmäktige som är ett öppet mötesforum för alla våra kommuninvånare.
Även om översiktplanen ställdes ut så tänker jag att vi ska försöka förbättra
oss tills nästa översiktplan tas fram 2020-2021 för att verkligen nå ut till
alla kommuninvånare. Vi har gjort rätt och följt regelboken men jag tror att det är bra om ännu fler är med i ett tidigt skede. Du är varmt välkommen att delta vid framtagandet av nästa översiktplan.

Som kommun har vi också riktlinjer att följa. Inte minst
länsstyrelsen vill att vi inte har åkerbruksmark i anspråk utan att vi istället jobbar med förtätning av samhället vilket vi nu gör. När det gäller Västra
torget så kommer lekplatsen som idag finns där att finnas kvar även efter att nya detaljplaner tas fram. Möjligheten finns också för barn att ta sig över Ågatan för att spela på det stora grönområde som finns där. Jag ser det därför inte att våra barn och unga inte har möjlighet till fri lek eller fri sport på lekplatser och grönområden.

Med vänlig hälsning,

Linda Esseholt Hermansson

Kommundirektör

181217

Den 20 januari inträffade ett fall i simhallen som
orsakades av en golvplatta som sticker upp ca 2 cm relativt nästa platta.
Plattan finns i hörnet av bassängen intill bubbelbadet. Personen som föll, slog
i tårna i plattan och föll handlöst mot kanten av bubbelbadet. Skadorna blev
kraftiga blåmärken på tår, knä och bröst. Händelsen påtalades för badpersonalen
som skulle kontakta fastighetsansvarig. I avvaktan på åtgärd markerades plattan
med en flyttbar stolpe. Denna stolpe är lättflyttad och har inte funnits på
plats fredag 9/2 och ej heller idag 11/2. med tanke på pågående sportlovsvecka
med många barn i rörelse runt bassängen borde denna platta åtgärdas omgående.

Hej!

Tack för din synpunkt och för att du uppmärksammat detta. Vi kommer ha konen där tillsvidare, på grund av att det finns en brunn under som vi håller på och undersöker innan renoveringen.

 

Med vänlig hälsning

Lars Lundmark

Fastighetschef

190211

Torget i byn så fult med betong suggorna, gör om gör rätt
fixa till torget skäms för torget i byn !

Hej!

Tack för din synpunkt! Projekt centrumutveckling har startat och kommer
förhoppningsvis göra avtryck under år 2019. Projektledare är Mona Wesslen.
Tanken är att torget skall förskönas utifrån förslag från näringsliv, kommun
och handlarna.

Med vänliga hälsningar

Johan Skoglund

Samhällsbyggnadschef

190126

Hejsan.

Har gått Forshallspromenaden och blir fundersamtill varför det tagits ner ett antal stora ekar ? Beror det på att dom är sjuka eller vad är annars anledningen ?

Hej. Tack för din synpunkt.

Ekarna togs ner på grund av ett missförstånd. Det kommer
att återplanteras nya ekar.

Mvh

David Edvardsson

Driftchef VA, gata & park

190125

Till Gata Park Hej! Vore tacksam om ni lämnar en bit på
cykelvägar och trottoarer där ni inte sandar så att vi kan dra våra barn på
pulka till förskolan och någon av våra pulkabackar nu när det inte går att
cykla. Vet att detta togs upp för några år sen och efter det har det varit så.
Men nu är det sandat från kant till kant, vilket gör det svårt. Tacksam om ni tänker på detta och informerar
alla sandare.

Hej Tack för din synpunkt.

Jag ska informera dom som sandar om önskemålet.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, Gata & park

190130

Det står en kärra på parkeringen bakom Nilssons textil,
den har stått där i evigheter och har punka på samtliga däck. Jag har ingen
uppfattning om vem det är som äger kärran.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi ska kolla på ärendet och se om vi kan få tag på
ägaren.

Mvh

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park

190122

På övergångstället mellan Autohallen och gamla Statoil är
det en ojämnhet i vägen precis när man ska gå upp emot gamla Statoil. Kommer
man med rullstol så är risken stor att man fastnar med framhjulen och personen
som sitter i rullstolen ramlar framåt och ur rullstolen.

Hej,

Tack för din synpunkt!

Jag kommer att vidarebefordra denna synpunkt till trafikverket som
äger vägen.

Vänliga hälsningar,

David Edvardsson, Driftchef VA, gata & park.

190122

På tengenepromenadens mittre rastplats har ena bänken
ruttnat sönder så att två stålstänger sticker upp ur de kvarvarande bänkdelarna
- olycksrisk samt att bänken inte går att använda.

Hej. Tack för din synpunkt.

Vi har varit ute och kollat på
bänkarna som du pratat om. Vi kommer att ta bort dessa eftersom dom bedömdes
som att de inte går att laga. Vi får titta på hur vi eventuellt kan ersätta
dessa till våren.

Med vänliga hälsningar

David Edvardsson Driftchef VA, gata & park.

 190112