Dela sidan på sociala medier

Värdighetsgaranti

Äldreomsorgen ska innebära ett värdigt liv med välbefinnande för de äldre. Därför finns det värdighetsgarantier för de särskilda boendena i Grästorp.

Värdighetsgaranti särskilt boende

De individer som bor på särskilt boende ska erbjudas en aktivitet varje vardag.

Varför värdighetsgarantier?

Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund som tydliggör att äldreomsorgen ska utformas så att äldre får möjlighet att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Det innebär att all personal i äldreomsorgen arbetar för att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Du avgör vad det innebär för dig. Därför är det viktigt att all personal du kommer i kontakt med inom äldreomsorgen frågar dig om dina synpunkter och önskemål.

Det är dina behov som styr hur din vård och omsorg ska ges så att du kan leva det liv du vill och kan.

Om vi inte lever upp till värdighetsgarantierna

Vi vill veta om du inte är nöjd. Vi gör allt vi kan för att rätta till fel och brister. Du kan alltid vända dig direkt till enhetschefen för boendet med dina synpunkter. Tillsammans går ni igenom vad du inte är nöjd med och vad som kan göras för att det inte ska hända igen.

Du kan även skriva ner dina synpunkter i Grästorps kommuns synpunktshanering.