Dela sidan på sociala medier

Kvalitetsgarantier

Det sociala utskottet i Grästorps kommun har tagit fram kvalitetsgarantier som anger en lägsta nivå i servicen till kommunmedborgarna på några utvalda områden.

Kvalitetsgarantierna innebär att:

  • Vi garanterar att när du tackat ja till erbjudande om genomförandeplan görs denna tillsammans med dig inom 30 dagar. Planen följs upp inom tre månader och därefter minst en gång per år.
  • Vi garanterar att du vid kontakt med socialsekreterare erbjuds en besökstid inom tio arbetsdagar.
  • Vi garanterar att när du skickat in en komplett ansökan om försörjningsstöd får du ett skriftligt beslut skickat till dig senast inom sju arbetsdagar.

Redovisning av resultat för kvalitetsgarantier i Grästorps kommun tertial 3 2016