Dela sidan på sociala medier

Busskort-Sommarlovskort

I Grästorp kommer alla berättigade till sommarlovskort kunna hämta ut sina kort hos Anita Andersson på Nya Centralskolan. Klasserna 6-9 kommer få sina kort utdelade av klasslärare under kommande veckor innan skolan slutar. De som inte går på Nya Centralskolan kan hämta sina kort hos Anita Andersson från den 28/5 fram till klockan 16 måndag-onsdag, fram till klockan 12 torsdag - fredag tom den 26/6. Efter skolavslutningen kan det vara bra att kontakta Anita 0514-580 50 då skolans ytterdörrar kommer att vara låsta och Anita kan befinna sig på annan plats. Du kommer att få kvittera kortet och tappar du bort det är det Västtrafik som hanterar ev. ersättningskort. Det kräver dock att du registrerat ditt kort. Mera information får du i bifogat brev från Västtrafik vid utdelandet eller på Västtrafiks hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du under 15 år måste din målsman registrera kortet.

Sista dag för utlämning kommer att vara måndagen den 26/6 då ej utlämnade kort skickas tillbaka till Västtrafik.

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Den 26 april, kom beskedet att regeringen fattat beslut om den förordning som reglerar stödet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Västra Götalandsregionen kommer att söka det statliga stödet för att möjliggöra en utdelning av sommarlovsbiljetter inom Västra Götalandsregionen.

Vi vill poängtera att sommarlovskortet är en personlig biljett som är knuten till en enskild elev. I samband med att korten kvitteras ut av eleven behöver elevens namn skrivas på baksidan av kortet. En elev kan bara kvittera ut ett kort. Eleverna uppmanas att registrera sina kort via ”Mina sidor” på Vasttrafik.se, detta för att möjliggöra att de kan få ut ett ersättningskort om de förlorar kortet under sommarlovet. Personer under 15 år kan inte själva registrera sitt kort, utan det får i dessa fall göras av målsman. Ytterligare instruktioner till eleven och tydlig information om vad som gäller för sommarlovskortet kommer att bifogas korten som levereras ut till er.

Vad händer om det är något fel på korten eller om en elev tappar sitt kort?

Har eleven låtit registrera sitt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan den som registrerat kortet själv spärra sitt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill man ha hjälp kan man vända sig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud. Kommunen ansvarar inte för att byta ut defekta kort eller ordna med ersättningskort till eleverna utan ska hänvisa till Västtrafik i dessa fall.