Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa-SILO

På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, skolläkare och psykolog.

SILO- Stöd I Lärande Organisation

SILO arbetar för att alla barn och elever ska lyckas i förskolan/skolan genom hälsofrämjande och förebyggande arbete tillsammans med all personal.

I SILO ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, studie och yrkesvägledare, psykolog, samt läkare.