Dela sidan på sociala medier

Specialpedagog

Specialpedagogerna i Grästorp arbetar för att kommunen ska bedriva ”en skola för alla”.

 • Arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.

• Att tillsammans med personal och rektor samt övrig elevhälsa skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.

Stödet skapar möjlighet för att alla barn/elever ska nå sin fulla potential.

Det finns specialpedagoger i både förskola och skola.

Vill du veta mera?

Specialpedagogiska skolmyndigheten –SPSMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster