Dela sidan på sociala medier

Specialpedagog

Specialpedagogerna i Grästorp arbetar för att kommunen ska bedriva ”en skola för alla”.

Arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv och ska bidra till skolans utveckling på organisations- grupp- och individnivå.

Specialpedagogerna ska tillsammans med personal och rektor samt övrig elevhälsa skapa en tillgänglig lärmiljö där alla elever känner sig inkluderade och delaktiga.

Stödet skapar möjlighet för att alla barn/elever ska nå sin fulla potential.

Det finns specialpedagoger i både förskola och skola.

Vill du veta mera?

Specialpedagogiska skolmyndigheten –SPSMlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster