Dela sidan på sociala medier

Elevhälsa

På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger, skolläkare och psykolog.

Vad gör elevhälsan?

Elevhälsan arbetar för att alla barn och elever ska lyckas i förskolan/skolan genom hälsofrämjande och förebyggande arbete tillsammans med all personal.

Målbild för Grästorps elevhälsoarbete är; Tillsammans ligger vi steget före. Alla lyckas!

I elevhälsan ingår skolsköterskor, specialpedagoger, kuratorer, studie och yrkesvägledare, psykolog, samt läkare.