Dela sidan på sociala medier

Avgifter förskola och fritidshem

Hur mycket barnomsorgen kostar för dig beror på hur familjens samlade ekonomi ser ut.

Avgiften grundas på den samlade ekonomin i familjen där barnet/barnen är folkbokförda. För sammanboende och gifta räknas bådas inkomster som avgiftsgrundande oberoende om barnen är gemensamma eller inte.

Delad vårdnad

Om det finns beslut på gemensam vårdnad mellan föräldrarna beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter inkomsten för den förälder där barnet eller barnen är folkbokfört eller folkbokförda.

Om barnet eller barnen bor växelvis hos föräldrarna (50/50) och enbart en förälder har behov av förskoleverksamhet/skolbarnomsorg, beräknas det avgiftsgrundande beloppet efter inkomsten för den förälder som har behovet.

Avgiften beräknas utifrån den faktiska månadsinkomsten före skatt, bruttolön intjänad i Sverige eller utomlands.

Höjt tak för Maxtaxa PDF