Dela sidan på sociala medier

Pedagogisk omsorg Kvällskvisten

Kvällskvisten erbjuder omsorg i Grästorp på obekväma tider på kvällar och nätter på vardagar.
Veckorna 28-31 är pedagogiska omsorgen, Kvällskvisten, stängd

För de barn 1 till 12 år som har behov av kvälls-/nattomsorg på vardagar finns "Kvällskvisten" som har öppet från klockan 18 på vardagar (ej helger). Detta är inte en lagstadgad verksamhet utan ska ses som en service. Om behov föreligger ska ansökan göras via självservice och beviljas av förskolechef.

För att beviljas omsorg på vardagkvällar måste omsorgsbehovet omfattas av minst 3 timmar (till tidigast klockan 21.00).

Förskolebarn med behov av kvällsomsorg placeras i förskolan Äventyrets lokaler.

Ansökan till Kvällskvisten kan göras när behov uppkommer. Detta görs via vår e-tjänst på kommunens hemsida. Utöver ansökan via vår självservice ska följande dokument skickas in med post:
•Ett arbetsgivarintyg, som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid.

•Ett schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid och restid).Båda dokumenten ska vara påskrivna av arbetsgivare.

Bedömning och beslut av omsorgstid görs av förskolechef utifrån mån av plats. Underlag för bedömning och beslut utgörs av det schema som vårdnadshavarna lämnar in. Omsorgstid avser föräldrarnas arbetstid samt restid.

Här kan du ta del av de särskilda tillämpningsregler som finns för obekväm omsorg.PDF