Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor om förskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar som gäller förskoleverksamheten i Grästorps kommun.

Kan vi önska förskola?

Ja, det finns två förskolor att söka. Man söker förstahandsval och andrahandsval.
Vi försöker i så stor mån det är möjligt att tillgodose önskemål. Om det av någon anledning inte är möjligt använder vi oss av närhetsprincipen.

Hur snabbt kan man få förskoleplats?

Kvalitetsgarantin för en förskoleplats i Grästorp är fyra veckor från inkommen ansökan. Dock kan skollagens fyra månader tillämpas vid platsbrist.

Hur anmäler man sitt intresse för förskoleplats?

Förskoleplats kan ansökas via självservice på kommunens hemsida. Om du har skyddad identitet, ta kontakt med vår administratör.

Mitt barn har särskilda behov (till exempel språk, funktionsnedsättning etc). Vem kontaktar jag?

Kontakta ansvarig förskolechef alternativt ta kontakt med personalen som vidarebefordrar din fråga. Vi har specialpedagog som arbetar vid alla förskolorna och som hjälper till att utreda vilket stöd som är lämpligt.

Går det att ansöka om och säga upp förskoleplats på kommunens webb?

Ansökan om förskoleplats kan göras genom webben. Uppsägning av förskoleplats sker via vårdnadshavarappen Tieto Education. Du som ej kan använda den eller om det handlar om en delad plats får kontakta administratör.

Vad är pedagogisk omsorg i Grästorp?

Kvälls- och nattomsorg (vardagar) för barn upp till 12 år kan bara ges på Förskolan Äventyret. Har du behov av denna omsorg för ditt/dina barn måste du ange detta vid ansökningstillfället. Har du behov av denna omsorg vid ansökan till fritidshem måste du också ange detta vid ansökan. Ansökan till Kvällskvisten kan göras när behov uppkommer. Detta görs via vår e-tjänst på kommunens hemsida. Utöver ansökan via vår e-tjänst ska följande dokument skickas in med post:

  • Ett arbetsgivarintyg, som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid.
  • Ett schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid och restid).Båda dokumenten ska vara påskrivna av arbetsgivare.

Bedömning och beslut av omsorgstid görs av förskolechef utifrån mån av plats. Underlag för bedömning och beslut utgörs av det schema som vårdnadshavarna lämnar in.

Kan man få förtur till förskoleplats?

Ja, om det finns särskilda skäl. Man kan få förtur utifrån barnets eget behov eller
familjens sociala situation.

Finns det familjedaghem i Grästorp?

Nej, från och med årsskiftet 2011-2012 finns inte längre några kommunala familjedaghem i Grästorps kommun.

Vad kostar en plats inom kommunal verksamhet?

Grästorps kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Avgift betals tolv månader om året.

Här kan du räkna ut hur mycket du behöver betala för barnomsorgenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster