Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor om förskolan

Här hittar du vanliga frågor och svar som gäller förskoleverksamheten i Grästorps kommun.

Kan jag önska förskola?

Vid ansökan görs ett förstahandsval och andrahandsval.
Vi försöker i så stor mån det är möjligt att tillgodose önskemål.

Hur snabbt kan mitt barn få förskoleplats?

Kvalitetsgarantin för en förskoleplats i Grästorp är fyra veckor från inkommen ansökan. Dock kan skollagens fyra månader tillämpas vid platsbrist.

Kan mitt barn få förtur till förskoleplats?

Ja, om det finns särskilda skäl.

Vad kostar en plats i förskolan?

Grästorps kommun använder ett system med maxtaxa. Det betyder att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Avgiften grundar sig på hushållets inkomst. Avgift betals tolv månader om året.

Hur ansöker jag om omsorg på obekväm arbetstid?

Ansökan görs via Självservice.

Efter ansökan kommer följande dokument begäras in:

  • Ett arbetsgivarintyg, som styrker behovet av omsorg på obekväm arbetstid.
  • Ett schema över barnets omsorgsbehov (vårdnadshavares arbetstid och restid).Båda dokumenten ska vara påskrivna av arbetsgivare.

Omsorg på obekväm arbetstid beviljas av rektor i mån av plats.