Dela sidan på sociala medier

Lunneviskolans fritidshem

På Lunneviskolans fritidshem på Lunneviområdet i Grästorp finns fyra grupper som är knutna till respektive årskurs

För elever som har behov av tillsyn endast på lovdagar finns lovfritids - detta innefattar tillsyn vid alla lov och lovdagar. Skulle föräldrarna ha behov av fritidshem för sitt skolbarn utöver lovdagar så kommer ordinarie regelsystem att träda in och gälla. För elever med lovtillsyn gäller att vårdnadshavare meddelar elevens behov av tillsyn senast 14 dagar innan aktuellt tillfälle i Tieto Educations barnschema.

Tre dagar varje termin håller fritidshemmen stängt för personalens kompetensutveckling. Se läsårstider för aktuella datum. Under jul- och sommarveckorna sker sammanslagningar mellan grupper, information om detta lämnas via edWise lärportal och app TIETO Education.