Dela sidan på sociala medier

Studie och yrkesvägledning

Studie och yrkesvägledaren finns tillgänglig för grundskolans elever samt gymnasieelever i Grästorp. Är involverad i såväl prao-planering som information inför gymnasieval.

Även distribution av gymansielevers busskort samt ansökningar om inackorderingstillägg hanteras av Studie och yrkesvägledaren. Har det kommunala aktivitetsansvaret för kommunens ungdomar upp till 20 år.