Dela sidan på sociala medier

Grundsärskola

På Nya Centralskolan (årskurs 4-9) finns grundsärskola, Hjärtat.
Telefon till Hjärtat: 070- 237 13 60

Vi strävar efter att utveckla våra elevers självkänsla och självkännedom liksom att ge varje barn möjlighet att växa utifrån sina förutsättningar.

Hur vi arbetar

Personalens viktigaste uppgift är att bedriva en undervisning som är anpassad efter varje elevs behov och förutsättningar. Vi skall ge eleverna kunskaper och erfarenheter som ger dem grunden till att leva ett så normalt liv som möjligt.

Arbetssättet skall vara sådant att eleverna på ett naturligt sätt förbereds för vuxenlivet. Det ska vara konkret och bygga upp upplevelser med alla sinnen.