Dela sidan på sociala medier

Grundskola

Grundskolan omfattar alla barn mellan sex och sexton år. Den kommunala grundskolan är kostnadsfri och obligatorisk för alla barn. Det finns inga friskolor i Grästorp.

Skolorna i Grästorp är samlade inom ett område med gångavstånd både till varandra och till idrottsområdet Lunnevi.

I Grästorp finns två skolor fördelade på var sin rektorsenhet, F-3 (Förskoleklass - årskurs 3) och årskurserna 4-9.

Grundskola F-3 finns på Lunneviskolan. Grundskola 4-9 finns på Nya Centralskolan.

Förskoleklass

Förskoleklassen är en egen obligatorisk skolform Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. inom det offentliga skolväsendet. Kommunen anordnar förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år. Förskoleklass är obligatorisk och finns på Lunneviskolan.

Sjuk- och Frånvaroanmälan av elever

Görs via vårdnadshavarapp TIETO Education. Har du inte möjlighet att använda appen kontakta Britt Andersson, administratör, 0514-582 93

Fritidshem/Skolbarnsomsorg

Fritidshem finns för skolbarn under den skolfria delen av dagen och under lov då föräldrar arbetar eller studerar.

För skolbarn från sex år och upp till till tio års ålder ebjuds plats på Lunneviskolans fritidshem. Från tio år och upp till tolv års ålder erbjuds plats på Centralskolans fritidshem kallad fritidsklubben.