Dela sidan på sociala medier

Årskurs F-3

Elever i förskoleklass och upp till och med årskurs tre går på Lunneviskolan.

Lunnevi är en skolenhet bestående av två skolbyggnader med en gemsensam skolgård. Fritidshem finns i skolans lokaler. Förskoleklassen är placerad i den mindre byggnaden.

En skoldag Lunneviskolan sträcker sig mellan klockan 08.00-14.15 på måndagar - torsdagar och på fredagar slutar man klockan 13.00 . Förskoleklassen är som tidigare lediga på fredagar.

För de elever som har behov av skolskjuts går bussen hem klockan 14.30 förutom på fredagar då den avgår klockan 13:00.

Plan för elevinflytande på LunneviskolanPDF

Handlingsplan F-3PDF

Sjuk- och Frånvaroanmälan av elever

Görs via vårdnadshavarkonto inloggad i lärportalen edWise.

Besöksadress:
Lunnevivägen 2
467 35 Grästorp

Telefon

Förskoleklass (Rubinen, Smaragden) inklusive Fritidshem 0514-580 41
Årskurs 1 (Agaten, Pärlan, Topasen) inklusive Fritidshem 0514-580 39
Årskurs 2 (Korallen, Onyxen, Opalen) inklusive Fritidshem 0514-580 46
Årskurs 3 (Ametisten, Diamanten, Safiren) inklusive Fritdshem 0514-580 27

Bärnstenen se flik Grundsärskola