Dela sidan på sociala medier

Lunneviskolan årskurs F-3

Elever i förskoleklass och upp till och med årskurs tre går på Lunneviskolan.

Lunnevi är en skolenhet bestående av två skolbyggnader med en gemsensam skolgård. Fritidshem finns i skolans lokaler. Förskoleklassen är placerad i den mindre byggnaden.

En skoldag Lunneviskolan sträcker sig mellan klockan 08.00-14.15 på måndagar - torsdagar och på fredagar slutar man klockan 13.00 . Förskoleklassen är lediga på fredagar.

För de elever som har behov av skolskjuts går bussen hem klockan 14.30 förutom på fredagar då den avgår klockan 13:10.

På Lunneviskolan utbildar vi livsupptäckare i en föränderlig tid.

När eleverna lämnar vår skola har de tillsammans fått möta lärmiljöer med:

  • Förhållningssätt som utvecklar självkänsla
  • Kamratskap och goda relationer
  • Demokratiska elevaktiva arbetssätt med delaktighet, inflytande och variation
  • Kreativa och estetiska lärprocesser
  • Hälsofrämjande tankesätt och aktiviteter

Alla ska få möta och ta del av lokala såväl som globala kulturer.

Sjuk- och frånvaroanmälan av elever

Frånvaro lämnas inloggad via vårdnadshavarapp, TIETO Education.

Besöksadress:
Lunnevivägen 2
467 35 Grästorp

Telefon:
Förskoleklass inklusive Fritidshem 0514-580 46
Årskurs 1 inklusive Fritidshem 0514-580 27
Årskurs 2 inklusive Fritidshem 0514-580 41
Årskurs 3 inklusive Fritdshem 0514-580 39