Dela sidan på sociala medier

Lunneviskolan Årskurs F-3

Elever i förskoleklass och upp till och med årskurs tre går på Lunneviskolan.

Lunnevi är en skolenhet bestående av två skolbyggnader med en gemsensam skolgård. Fritidshem finns i skolans lokaler. Förskoleklassen är placerad i den mindre byggnaden.

En skoldag Lunneviskolan sträcker sig mellan klockan 08.00-14.15 på måndagar - torsdagar och på fredagar slutar man klockan 13.00 . Förskoleklassen är lediga på fredagar.

För de elever som har behov av skolskjuts går bussen hem klockan 14.30 förutom på fredagar då den avgår klockan 13:10.

Lunneviskolans verksamhetsidé:
I Grästorps kommun Välkomnar vi förändring, Välkomnar vi framtiden, Välkomnar vi dig!

PÅ LUNNEVISKOLAN UTBILDAR VI LIVSUPPTÄCKARE
I EN FÖRÄNDERLIG TID

När eleverna lämnar vår skola har de tillsammans fått möta lärmiljöer med;
Förhållningssätt som utvecklar självkänsla
Kamratskap och goda relationer
Demokratiska elevaktiva arbetssätt med delaktighet, inflytande och variation
Kreativa och estetiska lärprocesser
Hälsofrämjande tankesätt och aktiviteter

Alla ska få möta och ta del av lokala såväl som globala kulturer.

Sjuk- och Frånvaroanmälan av elever

Frånvaro lämnas inloggad via vårdnadshavarapp, TIETO Education.

Besöksadress:
Lunnevivägen 2
467 35 Grästorp

Telefon:
Förskoleklass (Diamanten och Safiern) inklusive Fritidshem 0514-580 27
Årskurs 1 (Rubinen, Smaragden) inklusive Fritidshem 0514-580 41
Årskurs 2 (Pärlan, Topasen) inklusive Fritidshem 0514-580 39
Årskurs 3 (Korallen, Onyxen, Opalen) inklusive Fritdshem
0514-580 46

Bärnstenen se flik Grundsärskola