Dela sidan på sociala medier

Inackorderingstillägg

Du som går på gymnasiet kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Med gymnasiet menas gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå. Inackorderingstillägg beviljas normalt för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

Vad krävs för att få inackorderingstillägg?

För att du ska få inackorderingstillägg krävs att du studerar på heltid. För att räknas som heltidsstuderande i gymnasieskolan krävs att din utbildning omfattar all schemabunden undervisning. För vuxenutbildning krävs att studierna omfattar minst 20 gymnasiepoängpoäng per vecka. Du ska ha tre timmars resväg per dag.

Observera att du inte kan få inackorderingstillägg samtidigt med ersättning för dagliga resor (till exempel busskort) eller om du blivit antagen som ”frisök”.

Skicka in ansökan

Ansökan och information om inackorderingstillägglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan skickas till:
Grästorps kommun
Bildningsverksamheten
467 80 Grästorp.

Informationsdelen behåller du så länge du får inackorderingstillägg.
Glöm inte att ange bankkonto och att skriva under ansökan.