Dela sidan på sociala medier

Kränkande behandling

Alla elever och vuxna ska känna sig trygga i skolan. På Lunneviskolan och Centralskolan finns trygghetsteam som arbetar för att förebygga samt motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Om du som elev eller förälder till ett barn upplever problem med kränkande behandling i skolan är det viktigt att du tar kontakt med din klasslärare/mentor.
Det finns hjälp att få och du ska inte behöva känna dig ensam i din situation.