Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts 

Skolskjuts är en kostnadsfri resa från plats i anslutning till hemmet till skolan och tillbaka för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om färdvägens längd mellan hemmet och skolan är minst 2,5 kilometer.

Ansökan skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ha rätt till skolskjuts i Grästorps kommun krävs att:

- Grästorps kommun är hemkommun
- Eleven är inskriven i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
- Elevens skolgång genomförs på den av kommunen anvisade skolan
Rätt till skolskjuts kan också ges vid särskilda skäl såsom:
- Trafikförhållanden
- Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
- Växelvis boende

Ansökan om skolskjuts görs digitalt av vårdnadshavare i e-tjänst via kommunens hemsida. Ansökningsperioden för läsåret 2019-2020 är 21 maj – 14 juni 2019.

Vid särskilda skäl kan ansökan behöva kompletterande information som styrker de särskilda skälen. Eventuell kompletterande information bifogas i ansökan.

När ansökan har inkommit prövas rätten till skolskjuts och beslut fattas av skolskjutshandläggaren. Beslut om skolskjuts delges vårdnadshavare via mail.

Frågor kring ansökningsförfarandet besvaras av Britt Andersson 0514-58293 eller på mail britt.andersson@grastorp.se

Turlista/tidtabell för kommunens skolskjutsar.PDF

Grästorps kommuns skolskjutsregler.PDF

Skolskjuts till och från fritidshemPDF