Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts 

Skolskjuts är en kostnadsfri resa från plats i anslutning till hemmet till skolan och tillbaka för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola.

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har rätt till skolskjuts om färdvägens längd mellan hemmet och skolan är minst 2,5 kilometer.

Vi byter skolskjutsentreprenörer inför läsåret 2019-2020 till Enströms Buss och Larsson Buss. Kontaktuppgifter samt turlista/tidtabell (se separat flik) för läsåret 2019-2020  

Ansökan skolskjutslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att ha rätt till skolskjuts i Grästorps kommun krävs att:

- Grästorps kommun är hemkommun
- Eleven är inskriven i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola
- Elevens skolgång genomförs på den av kommunen anvisade skolan
Rätt till skolskjuts kan också ges vid särskilda skäl såsom:
- Trafikförhållanden
- Funktionsnedsättning eller andra särskilda omständigheter
- Växelvis boende

Ansökan om skolskjuts görs digitalt av vårdnadshavare i e-tjänst via kommunens hemsida. Ansökningsperioden för läsåret 2019-2020 är 21 maj – 14 juni 2019.

Vid särskilda skäl kan ansökan behöva kompletterande information som styrker de särskilda skälen. Eventuell kompletterande information bifogas i ansökan.

När ansökan har inkommit prövas rätten till skolskjuts och beslut fattas av skolskjutshandläggaren. Beslut om skolskjuts delges vårdnadshavare via mail.

Frågor kring ansökningsförfarandet besvaras av Britt Andersson 0514-58293 eller på mail britt.andersson@grastorp.se

Turlista/tidtabell för kommunens skolskjutsar se separat flik. Vid ev inställd skolskjuts pga av t ex väderlek kommer information att ges på skolans lärplattform Edwise (vilket notifieras i vårdnadshavarappen TietoEdu om man ställt in det så).

Grästorps kommuns skolskjutsregler.PDF

Skolskjuts till och från fritidshemPDF.

Skolskjuts och kompisar.PDF

Av säkerhetsskäl är det viktigt att eleverna använder bälte på bussarna samt att det inte är möjligt att ta med pulka, cykel, kickbike eller liknande på bussen.

Handlingsplan vid tillbud eller olycka i skolskjuts.PDF