Dela sidan på sociala medier

Tidtabell skolskjuts

Här hittar du vilken tid som skolbussarna i Grästorp plockar upp barnen på morgonen. Tidtabellerna är preliminära i början av terminen och kan komma att justeras om vi märker att det inte stämmer. Resande på turen väg 44/47 kommer som tidigare att kontaktas för tidtabell.

Eleverna behöver finns på sina respektive hållplatser 5 minuter innan och ca 15 minuter efter planerad avgångstid.

Skolbussarna går sedan hem 10 minuter efter avslutad skoldag, 14:30 och 15:30, förutom fredagar då man slutar kl 13 eller 14 beroende på skola.

Enströms buss

Flo: Ingemar har telefonnummer 070-587 7342

Skriv tabellbeskrivning här

Flo 8

Åk F-3

Brännebacka

06.50

Logården

06.52

Tre Älgar

06.55

Kållebo

07.05

Flo Klev


07.15

Flo Kyrka

07.20

Salstad

07.23

Ås Kyrka

07.30

Forshall

07.40

Lunnevi


07.45

Skriv tabellbeskrivning här

Flo 9

Åk 4-9

Lunnevi

07.45

Tre Älgar

07.55

Kållebo


08.05

Flo Klev

08.15

Flo Kyrka

08.20

Salstad

08.23

Ås Kyrka

08.30

Forshall

08.45

Lunnevi

08.50

Larssons buss

Håle: Ove har telefonnummer 076-933 94 60
Hyringa: Leif har telefonnummer 070-968 48 16
Frambo: Jan har telefonnummer 072-742 04 35
Väg 44/47: Verner har telefonnummer 073-036 99 48

Skriv tabellbeskrivning här

Håle 8

F–3

Bjärby

06.50

Härstorp

06.52

Rudberga

06.55

Noleby

07.03

Särestad Kyrka


07.10

Häljestena

07.20

Sjuberga

07.23

Håle Skola

07.27

Flakeberg (vid järnvägen)

07.39

Lunnevi

07.46Skriv tabellbeskrivning här

Håle 9

Åk 4-9

Bjärby

07.50

Härstorp

07.52

Rudberga

07.55

Noleby

08.00

Särestad Kyrka

08.10

Häljestena

08.20

Sjuberga

08.23

Håle Skola

08.27

Flakeberg (vid järnvägen)

08.39

Lunnevi

08.46

Lunnevi

08.45

Skriv tabellbeskrivning här

Hyringa 8

F-3

Kvarnbacken

06.55

Gunnarstorp (Flakeberg)

07.00

Ekedal

07.10

Fridhem

07.20

Hedåker

07.25

Eklanda

07.30

Ekelund

07.40

Lunnevi

07.50

Skriv tabellbeskrivning här

Hyringa 9

Åk 4-9

Kvarnbacken

07.55

Gunnarstorp

08.00

Ekedal

08.10

Fridhem

08.20

Hedåker

08.25

Eklanda

08.30

Ekelund

08.40

Lunnevi

08.50

Skriv tabellbeskrivning här

Frambo 8

F-3

Björkbacken

07.00

Bygdegården

07.10

Djupedal

07.20

Marieberg

07.35

Lunnevi

07.45

 

Skriv tabellbeskrivning här

Frambo 9

Åk 4-9

Björkbacken

08.10

Bygdegården

08.20

Djupedal

08.30

Marieberg

08.40

Lunnevi

08.45