Dela sidan på sociala medier

Vanliga frågor om skolan

Här hittar du svar på vanliga frågor som rör skolan i Grästorp.

Frågor om skolplikt

Vilken tid ska mitt barn gå i skolan?

Om ditt barn går i förskoleklass upp till klass 3 är skoltiden 08.00-14.15 Om ditt barn går i klass 4 till klass 9 är skoltiden 09.00-15.15

Varför ska barnen gå i skolan varje dag?

I Sverige har vi skolplikt. Det innebär att alla barn måste gå i skolan tills de fyllt 15 år (klass 9). Sedan har vi något som heter timplan och den styr minsta tid för eleverna i varje ämne. För att eleverna ska få bästa förutsättningar måste vi se till att de får mycket lärartid och därmed måste de gå i skolan varje dag.

Kan mitt barn få vara hemma en dag i veckan?

Nej, eftersom vi har skolplikt och den är fördelad på fem dagar per vecka årskurs 1-9. För elever i förskoleklass gäller skolplikten måndag till torsdag.

Skolverket rekommenderar sex timmars skoldagar för elever upp till åk 2, varför är det en kvart mer än det per dag?

Vi ser det som en möjlighet för alla elever att få så mycket lärartid som möjligt. Dessutom har vi nästan en timmes lunch varje dag.

Jag har inget bank-id, hur använder jag självservice?

Du som inte har bank-id kan tyvärr inte använda tjänsterna i självservice utan måste kontakta administrationen för att få hjälp.

Frågor om busstider och skolskjuts

Varför ska jag ansöka om skolskjuts?

Vi har uppdaterat våra rutiner utifrån gällande bestämmelser kring skolskjuts. Ansökan om skolskjuts görs utifrån ett säkerhetsperspektiv att vi måste veta vilka barn som åker med våra skolskjutsar samt att rätten till skolskjuts kan prövas utifrån särskilda skäl och fattat beslut kan överklagas.

Hur anpassas busstiderna?

Bussarna kör alla sträckor för alla barn så att de kommer till skolan cirka en kvart innan skolan startar.

När går bussen?

Det är olika beroende på var du bor och i vilken klass ditt barn går. Ta kontakt med rektor så får du ett svar anpassat till just din situation.

Här ser du aktuella skolskjutstider

Frågor om digital lärandemiljö

Vad innebär digital lärandemiljö?

Det innebär att eleverna förbereds inför sitt framtida arbete, att kunna använda it-verktygen på olika sätt.

När får mitt barn en dator?

I Grästorp får barnen en dator från årskurs 4.

Har de äldre datorer?

Samtliga elever åk 4-9 har från läsåret 2015/2016 tillgång till en personlig dator via leasing eller annan överenskommelse. De yngre barnen har tillgång till iPads.

Vad är en interaktiv tavla?

Det är som en whiteboardtavla med dator inbyggd.

Varför måste man ha en dator/digitalt hjälpmedel?

Världen har förändrats och idag finns datorn överallt och på varje arbetsplats och därför måste skolan också utvecklas.

Måste eleverna ta hem sin dator?

Ja. Försäkringsvillkoren för de leasade 1-1datorerna ställer krav på hur datorerna ska förvaras nattetid vilket gör att eleverna ska ta hem sina datorer.

Finns det andra digitala hjälpmedel i verksamheten?

Ja, interaktiva tavlor, läsplattor och kanoner.

Hur ska eleverna lära sig att använda sin dator?

Lärarna kommer att lära eleverna en del i användandet. Men forskning visar att eleverna också lär varandra och att det pågår samtidigt.

Vad gäller med försäkringar och annat, exempelvis om en elev har med datorn till träning direkt efter skolan och den försvinner?

Innan utdelande av datorn går varje rektor och lärare igenom regler för användande med vårdnadshavare och elever. Godkännande sker i Självservice. Det generella är att man alltid ska ha koll på sin dator, precis som man tidigare varit ansvarig för sina böcker och annat material. Bedömer försäkringsbolaget att man hanterat sitt verktyg med aktsamhet så tar skolan kostnaden för självrisken. Bedöms man däremot varit oaktsam så fakturerar skolan hemmet kostnad för reparation eller ersättning. Det kan då vara lämpligt att kolla upp sin hemförsäkring vad som gäller i sådana fall.