Dela sidan på sociala medier

Sotning

Om du behöver sota finns det olika regler som du behöver följa. Här hittar du mer information om sotning i Grästorps kommun.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två separata uppdrag – sotning och brandskyddskontroll.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har en informativ sida om sotning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem sköter sotningen i Grästorp

I Grästorps kommun sköts sotningsverksamheten av Vara sotning & fastighetsservice AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Räddningsnämnden är en gemensam nämnd för Lidköping, Vara och Grästorps kommuner. Sotning lyder under Räddningstjänsten Västra Skaraborgs ansvarsområde.

Läs mer om blanketter, avgifter och annat som rör sotning på Räddningsjänstens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunfullmäktige har 2015-11-23, § 101, antagit ett förslag från Räddningsnämnden angående frister för brandskyddskontroll och frister. Dessa gäller fr o m 1 januari 2016.

Sota själv

Lagen ger också kommunen rätt att efter ansökan låta fastighetsägare själv sota eller överlåta åt någon annan än den kommunen anvisar utföra sotningen på den egna fastigheten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Om du överväger att själv stå för ditt brandskydd, tänk på att:

  • sotaren använder sig av professionella verktyg som inte kan jämföras med dem som säljs i varuhus eller postorder, varken i räckvidd eller kvalitet
  • det är mycket viktigt att den stora viskan är mjuk och följsam, den ska klara att sota runda såväl som fyrkantiga pipor och räcka ut i hela röret och ända ner i pipan så att inte beläggningar av sot och tjära finns kvar
  • kommunen ska i varje enskilt fall göra en prövning av den sökandes lämplighet för uppgiften
  • möjligheten att själv sota sin anläggning omfattar endast sotningsmomentet

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt.