Dela sidan på sociala medier

Detaljplan Grästorp 1:8 med flera

Grästorp 1:8 område

Detaljplan för del av Grästorp 1:8 med flera

Syftet med detaljplanen är att tillföra nya byggrätter för bostäder genom förtätning av
centrala Grästorp. Inom området föreslås komplettering av bostäder i samma skala som omgivande villabebyggelse samt ett mindre parkområde för att bibehålla områdets funktion som närrekreationsområde

Grästorps kommunfullmäktige antog detaljplanen den 17 juni 2019. Detaljplanen har överklagats och behandlas för närvarande av Mark- och miljööverdomstolen.

Planhandlingar och utredningar